Calendar 2022

Wybranie opcji “Śledź postępy” umożliwia zaznaczanie lekcji jako wykonanych. Dzięki śledzeniu postępów będziemy mogli Cię od czasu do czasu dodatkowo motywować do nauki. 

Śledzenie postępów nie jest obowiązkowe; wszystkie lekcje dostępne są również w trybie anonimowym.

Q1

From „be up to” to „fall behind”

Lessons

1.01: Let's start! 2.01: Surprise! 📺 3.01: to be up to 4.01: to be down 5.01: to be down with 6.01: to be off 7.01: Practice time! 8.01: Flashcards day! 9.01: Speaking 10.01: to break down 📺 11.01: to break into 12.01: to break out 📺 13.01: to break up with 14.01: Practice time! 15.01: Flashcards day! 16.01: Speaking 17.01: to bring about 📺 18.01: to bring sb along 19.01: to bring sth back 📺 20.01: to bring back 21.01: Practice time! 22.01: Flashcards day! 23.01: Speaking 24.01: to bring out 25.01: to bring sb round 📺 26.01: to bring up 27.01: to bring in 28.01: Practice time! 29.01: Flashcards day! 30.01: Speaking 📺 31.01: to come on 📺 1.02: to come down with 2.02: to come into 3.02: Practice time! 4.02: Practice time! 5.02: Flashcards day! 6.02: Speaking 7.02: to come out 📺 8.02: to come up with 📺 9.02: to come across 10.02: Practice time! 11.02: Practice time! 12.02: Flashcards day! 13.02: Speaking 📺 14.02: to cut across 📺 15.02: to cut down on 16.02: to cut in 📺 17.02: to cut off 18.02: Practice time! 19.02: Flashcards day! 20.02: Speaking 📺 to do without 22.02: to do up 📺 to do away with 📺 to do with 25.02: Practice time! 26.02: Flashcards day! 27.02: Speaking 28.02: to fall for sb 1.03: to fall out with sb 2.03: to fall apart 3.03: to fall behind 4.03: Practice time! 5.03: Flashcards day! 6.03: Speaking 7.03: to be up to 8.03: to be off 9.03: to break down 10.03: to bring about 11.03: Practice time! 12.03: Flashcards day! 13.03: Speaking 14.03: to bring out 15.03: to bring up 16.03: to bring in 17.03: to come into 18.03: Practice time! 19.03: Flashcards day! 20.03: Speaking 21.03: to come out 22.03: to come up with 23.03: to come across 24.03: a cut-off 25.03: Practice time! 26.03: Flashcards day! 27.03: Speaking 28.03: to cut down 29.03: to do away with 30.03: to fall behind 31.03: to fall for

Q2

From „feel up to something” to „hurry up”

Lessons

1.04: Practice time! 2.04: Flashcards day! 3.04: Speaking 4.04: to feel up to sth 5.04: to figure out 6.04: to fill in 7.04: to find out 8.04: Practice time! 9.04: Flashcards day! 10.04: Speaking 11.04: to freak out 12.04: to follow sth up 13.04: to face up to sth 14.04: Practice time! 15.04: Practice time! 16.04: Flashcards day! 17.04: Speaking 18.04: to get on 19.04: to get away with sth 20.04: to get away 21.04: to get on well with sb 22.04: Practice time! 23.04: Flashcards day! 24.04: Speaking 25.04: to get out 26.04: to get sb down 27.04: to get by 28.04: to get down to 29.04: Practice time! 30.04: Flashcards day! 1.05: Speaking 2.05: to get over 3.05: to give away 4.05: to give off 5.05: to give in 6.05: Practice time! 7.05: Flashcards day! 8.05: Speaking 9.05: to give up 10.05: to grow up 19.05: Practice time! 12.05: Practice time! 13.05: Practice time! 14.05: Flashcards day! 15.05: Speaking 16.05: to go away 17.05: to go for 18.05: to go off 11.05: to go on 20.05: Practice time! 21.05: Flashcards day! 22.05: Speaking 23.05: to hold on 24.05: to hold over 25.05: to hold back 26.05: to hold on to sth 27.05: Practice time! 28.05: Flashcards day! 29.05: Speaking 30.05: to hand out 31.05: to hang out/around 1.06: to hang up 2.06: to hurry up 3.06: Practice time! 4.06: Flashcards day! 5.06: Speaking 6.06: to figure out 7.06: to fill in for 8.06: to find out 9.06: Practice time! 10.06: Practice time! 11.06: Flashcards day! 12.06: Speaking 13.06: a follow-up 14.06: to face up to sth 15.06: to get on 16.06: to get away 17.06: Practice time! 18.06: Flashcards day! 19.06: Speaking 20.06: to get out 21.06: to get by 22.06: to get over 23.06: to give up 24.06: Practice time! 25.06: Flashcards day! 26.06: Speaking 27.06: to go on 28.06: to hold on 29.06: to hold back 30.06: to hand out

Q3

From „keep down” to „run through”

Lessons

1.07: Practice time! 2.07: Flashcards day! 3.07: Speaking 4.07: to keep down 5.07: to keep on 6.07: to keep to 7.07: to keep up with 8.07: Practice time! 9.07: Flashcards day! 10.07: Speaking 11.07: to let in 12.07: to let off 13.07: to let out 14.07: to let down 15.07: Practice time! 16.07: Flashcards day! 17.07: Speaking 18.07: to look out 19.07: to look after 20.07: to look for 21.07: to look forward to 22.07: Practice time! 23.07: Flashcards day! 24.07: Speaking 25.07: to look up to sb 26.07: to make up 27.07: to make up with sb 28.07: to make off 29.07: Practice time! 30.07: Flashcards day! 31.07: Speaking 1.08: to make out 2.08: to pass on 3.08: to pass by 4.08: to pass away 5.08: Practice time! 6.08: Flashcards day! 7.08: Speaking 8.08: to pay off 9.08: to pick up 10.08: to put sb off 11.08: to put down 12.08: Practice time! 13.08: Flashcards day! 14.08: Speaking 15.08: to put off 16.08: to put on 17.08: to put up with 18.08: Practice time! 19.08: Practice time! 20.08: Flashcards day! 21.08: Speaking 22.08: to run after 23.08: to run away 24.08: to run out of 25.08: to run through 26.08: Practice time! 27.08: Flashcards day! 28.08: Speaking 29.08: to keep down 30.08: to keep to 31.08: to keep up 1.09: Practice time! 2.09: Practice time! 3.09: Flashcards day! 4.09: Speaking 5.09: to let down 6.09: to look after 7.09: to look for 8.09: to look forward to 9.09: Practice time! 10.09: Flashcards day! 11.09: Speaking 12.09: to look up to sb 13.09: to make up 14.09: to make out 15.09: to pass on 16.09: Practice time! 17.09: Flashcards day! 18.09: Speaking 19.09: to pay off 20.09: to put down 21.09: to put off 22.09: Practice time! 23.09: Practice time! 24.09: Flashcards day! 25.09: Speaking 26.09: to run away 27.09: to run out 28.09: to run through 29.09: Practice time! 30.09: Practice time!

Q4

From „see somebody off” to „wear out”

Lessons

1.10: Flashcards day! 2.10: Speaking 3.10: to see sb off 4.10: to see to sth 5.10: to set off 6.10: to set up 7.10: Practice time! 8.10: Flashcards day! 9.10: Speaking 10.10: to show off 11.10: to show up 12.10: to stand by 13.10: to stand for 14.10: Practice time! 15.10: Flashcards day! 16.10: Speaking 17.10: to stand out 18.10: to screw up 19.10: to stick to 20.10: Practice time! 21.10: Practice time! 22.10: Flashcards day! 23.10: Speaking 24.10: to take in 25.10: to take after 26.10: to take on 27.10: to take off 28.10: Practice time! 29.10: Flashcards day! 30.10: Speaking 31.10: to take over 1.11: to take up 2.11: to tell off 3.11: to throw away 4.11: Practice time! 5.11: Flashcards day! 6.11: Speaking 7.11: to try on 8.11: to try out 9.11: to turn down 10.11: to turn on/off 11.11: Practice time! 12.11: Flashcards day! 13.11: Speaking 14.11: to turn out 15.11: to turn up 16.11: to turn to 17.11: to turn into 18.11: Practice time! 19.11: Flashcards day! 20.11: Speaking 21.11: to work out 22.11: to warm up 23.11: to wipe down 24.11: to wear out 25.11: Practice time! 26.11: Flashcards day! 27.11: Speaking 28.11: to set off 29.11: to set up 30.11: to show up 1.12: to stand by 2.12: Practice time! 3.12: Flashcards day! 4.12: Speaking 5.12: to stand for 6.12: to stand out 7.12: to stick to 8.12: to take off 9.12: Practice time! 10.12: Flashcards day! 11.12: Speaking 12.12: to take on 13.12: to take over 14.12: to take up 21.12: to throw away 16.12: Practice time! 17.12: Flashcards day! 18.12: Speaking 19.12: to turn up 20.12: to turn down 15.12: Practice time! 22.12: Practice time! 23.12: Practice time! 24.12: Flashcards day! 25.12: Speaking 26.12: to turn out 27.12: to wear out 28.12: to work out 29.12: Practice time! 30.12: Practice time! 31.12: Flashcards day!