Regulamin przedsprzedaży planera English at Work

Na czym polega i czego dotyczy przedsprzedaż?

Przedsprzedaż polega na zbieraniu zamówień oraz przyjmowaniu płatności za produkt o nazwie „Planer English at Work” (dalej: Planer), który zostanie dostarczony do Nabywcy w późniejszym terminie.

Szczegółowy opis Planera dostępny jest na stronie Sklepu Just Take a Lesson.

Producentem Planera oraz organizatorem przedsprzedaży jest JTAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, KRS 0000830076, NIP 5252816502, REGON 385619333, prowadząca sklep internetowy pod adresem https://justtakealesson.pl/sklep (dalej: Producent).

Jakie są daty sprzedaży i dostawy?

Przedsprzedaż prowadzona jest w dniach 15 września–31 października 2022 r.

Wysyłka zakupionych Planerów nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r.

Do czego zobowiązany jest Producent?

Producent udostępnia Nabywcy stronę internetową, na której Nabywca może zamówić i zapłacić za Planer. Każdy Nabywca może zamówić dowolną liczbę Planerów, w ramach limitu dostępnych sztuk. Do każdego zamówienia doliczone zostaną koszty przesyłki, uzależnione od wielkości zamówienia oraz sposobu dostawy.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Szczegółowe warunki zwrotu zawarte są na stronie https://justtakealesson.pl/zwroty.

W przypadku, gdy Producent do dnia 31 grudnia 2022 r. nie wywiąże się z obowiązku dostarczenia do Nabywcy zakupionych Planerów, Nabywcy przysługuje prawo zwrotu całości wpłaconej kwoty. Nabywcy w takim przypadku nie przysługuje żadne inne dodatkowe świadczenie ze strony Producenta.

Do czego uprawniony jest Producent?

W przypadku, gdy liczba wszystkich Planerów zamówionych w trakcie przedsprzedaży przez wszystkich Nabywców nie przekroczy 400 sztuk, Producent zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. W takim przypadku Producent zwróci Nabywcy całość wpłaconej kwoty. Nabywcy w takim przypadku nie przysługuje żadne inne dodatkowe świadczenie ze strony Producenta.

Pozostałe zobowiązania

Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup Planera oznacza, że Nabywca akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.