Regulamin przedsprzedaży kursu „Jak się uczyć” i planera #gamechanger

Na czym polega i czego dotyczy przedsprzedaż?

Przedsprzedaż polega na zbieraniu zamówień oraz przyjmowaniu płatności od Klientów za następujące Produkty: kurs „Jak się uczyć” (dalej: Kurs), Planer #gamechanger (dalej: Planer), konsultacje językowe (dalej: Konsultacje), pakiet Kurs + Planer, pakiet Kurs + Planer + Konsultacje. Zamówione produkty zostaną dostarczony do Nabywcy w późniejszym terminie.

Szczegółowe opis Produktów dostępne są na stronie Sklepu Just Take a Lesson (https://justtakealesson.pl/sklep/, dalej: Sklep).

Producentem Produktów oraz organizatorem przedsprzedaży jest JTAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, KRS 0000830076, NIP 5252816502, REGON 385619333, prowadząca sklep internetowy pod adresem https://justtakealesson.pl/sklep.

Jakie są daty sprzedaży i dostawy?

Przedsprzedaż prowadzona jest w dniach 30 sierpnia — 15 września 2023 r.

W ramach przedsprzedaży nie jest możliwe łączenie Produktów z innymi produktami dostępnymi w Sklepie w ramach jednego zamówienia.

Wysyłka zakupionych Planerów nastąpi do dnia 30 listopada 2023 r.

Całość materiałów Kursu zostanie udostępniona do dnia 30 listopada 2023 r.

Do czego zobowiązany jest Producent?

Producent udostępnia Nabywcy stronę internetową, na której może zamówić i zapłacić za Produkty. Każdy Klient może zamówić dowolną liczbę kalendarzy. Do każdego zamówienia doliczone zostaną koszty przesyłki, uzależnione od wielkości zamówienia oraz sposobu dostawy.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. Szczegółowe warunki zwrotu zawarte są na stronie https://justtakealesson.pl/zwroty.

W przypadku, gdy Producent do dnia 30 listopada 2023 r. nie wywiąże się z obowiązku dostarczenia do Nabywcy zakupionych Kalendarzy, Nabywcy przysługuje prawo zwrotu całości wpłaconej kwoty. Nabywcy w takim przypadku nie przysługuje żadne inne dodatkowe świadczenie ze strony Producenta.

Do czego uprawniony jest Producent?

W przypadku, gdy liczba wszystkich Produktów zamówionych w trakcie przedsprzedaży przez wszystkich Klientów nie przekroczy 200 sztuk, Producent zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. W takim przypadku Producent zwróci Nabywcy całość wpłaconej kwoty. Nabywcy w takim przypadku nie przysługuje żadne inne dodatkowe świadczenie ze strony Producenta.

Pozostałe zobowiązania

Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup Produktów oznacza, że Klient akceptuje w całości treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.