Just Take A Lesson – on demand!

Wybierz jedną z lekcji dostępnych w formule Video-on-Demand:

Business Class

wszystkie odcinki, week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7, week 8

Winter Class 2020

wszystkie odcinki, week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7, week 8

Autumn Class 2020

Autumn Class 2020 – wszystkie odcinki

Summer Class 2020

Present Simple i Present Continuous

Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous

Present Perfect i Past Simple

Past Simple, Past Perfect

Past Simple, Past Continuous

Future Simple, Present Continuous, to be going to do sth

Future Continuous, Future Perfect

All tenses