gamechanger bonus week 3

Today I have prepared a few more quizzes 😊

Z tym słowotwórstwem jest tak, że trzeba je po prostu ćwiczyć. Enjoy!

Word formation 1:

Word formation 2:

Word formation 3:

wersja do druku: