#gamechanger bonus week 25

Cześć!

W dzisiejszym materiale bonusowym mam dla Ciebie coś wyjątkowego – newsletter Pameli Anderson z okazji Dnia Matki. Wiem, że może to wydawać się zaskakującym wyborem, ale obserwuję Pamelę od jakiegoś czasu i cenię sobie jej przemyślenia na różne tematy.

Ten poruszający list dotyka sedna tego, co oznacza bycie matką. Pamela w poetycki sposób pisze o wybaczeniu, pokorze i uznaniu, że matki to też po prostu ludzie, którzy robią co mogą w skomplikowanym świecie. Jej refleksje skłaniają do zastanowienia się nad rolą kobiet i matek w kształtowaniu historii i przyszłości.

Zwróć uwagę na piękny, czasem metaforyczny język tego tekstu. Pamela przywołuje obrazy przyrody – tulipanów, bzów, oceanu – przeplatając je z głębokimi myślami. Jej styl tchnie świeżością i mądrością życiową.

Mam nadzieję, że ten wyjątkowy list dostarczy Ci inspiracji i refleksji. Być może znajdziesz w nim przesłanie, które zabierzesz ze sobą na co dzień, nie tylko od święta. A jeśli masz ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami po lekturze – śmiało napisz do mnie!

PS Oto jeszcze kilka ciekawych słów z listu Pameli, które mogą Ci się przydać:

Cheekily [ˈtʃiːkɪli] Znaczenie po polsku: Bezczelnie, zuchwale.

Pamela pisze, że “cheekily” dzieli się swoim wpisem dziennika dzień wcześniej. Używa tego słowa, aby zaznaczyć, że robi coś nieco niekonwencjonalnego lub zaskakującego, ale w pozytywnym sensie.

Unconscious trigger [ʌnˈkɒnʃəs ˈtrɪɡər] Znaczenie po polsku: Nieświadomy wyzwalacz, bodziec z podświadomości.

Dla Pameli ocean jest “unconscious trigger”, który porusza jej duszę. Oznacza to, że widok lub myśl o oceanie wywołuje w niej głębokie, podświadome emocje i wspomnienia.

Unconscious trigger [ʌnˈkɒnʃəs ˈtrɪɡər] Znaczenie po polsku: Nieświadomy wyzwalacz, bodziec z podświadomości.

Dla Pameli ocean jest “unconscious trigger”, który porusza jej duszę. Oznacza to, że widok lub myśl o oceanie wywołuje w niej głębokie, podświadome emocje i wspomnienia.

Reminiscent [ˌreməˈnɪsənt] Znaczenie po polsku: Przypominający, przywodzący na myśl.

Pamela opisuje park jako “reminiscent” jej ulubionego bukietu. Używa tego słowa, by powiedzieć, że park przypomina jej ten bukiet, przywodzi go na myśl swoim wyglądem lub atmosferą.

Bountiful [ˈbaʊntɪfl] Znaczenie po polsku: Obfity, hojny, rozległy.

W liście mowa jest o “bountiful branches” bzów. Przymiotnik “bountiful” podkreśla, że tych gałązek jest bardzo dużo, są obfite i okazałe.

Humility [hjuːˈmɪləti] Znaczenie po polsku: Pokora, skromność.

Pamela pisze, że jej ulubioną częścią Dnia Matki jest “humility part”, aspekt pokory. Chodzi o uznanie, że matki to zwykli ludzie, oraz o wybaczenie im ich niedoskonałości.

Wisdom [ˈwɪzdəm] Znaczenie po polsku: Mądrość.

W liście jest życzenie, aby wszystkie matki otrzymały więcej miłości, siły, odwagi, wybaczenia, zrozumienia i “wisdom”, mądrości. Chodzi tu o mądrość życiową, umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami.

Saint [seɪnt] Znaczenie po polsku: Święty.

Pamela zauważa, że matki nie są “saints”, świętymi. To znaczy, że nie są idealne ani bezgrzeszne, tylko zwykłymi ludźmi.

Savior [ˈseɪvjər] Znaczenie po polsku: Zbawiciel, wybawca.

Matki nie są też opisane jako “saviors”, zbawicielki. Nie są wszechmocnymi istotami, które mogą rozwiązać każdy problem, ale starają się jak mogą.

To wield [wiːld] Znaczenie po polsku: Dzierżyć, sprawować, posługiwać się.

Pamela wzywa kobiety, aby “wield” swoją siłę, aby ją wykorzystywały. Chodzi o to, by kobiety aktywnie korzystały ze swojej mocy sprawczej do czynienia dobra.

Grace [ɡreɪs] Znaczenie po polsku: Wdzięk, gracja, łaska.

W liście pojawia się stwierdzenie, że jest “grace” poza tolerowaniem mizoginii. Słowo “grace” oznacza tu szlachetność, wdzięk w postępowaniu, wyższość moralną.

Vulnerable [ˈvʌlnərəbl] Znaczenie po polsku: Bezbronny, delikatny, podatny na zranienie.

Pamela pisze o wspieraniu “vulnerable”, słabszych, bezbronnych osób. Ma na myśli ludzi, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, podatni na krzywdę.