gamechanger bonus week 20

Dziś zapraszam Cię na wywiad z Kamalą Harris. Trwa on co prawda około 40 minut, ale szczerze polecam. Będzie on ok dla osób na B1/B2, bo obie Panie mówią naprawdę wyraźnym angielskim.

Zwróć uwagę na użycie w tym materiale zwrotu „to stand for”

Zwrot “to stand for” może mieć kilka znaczeń, w zależności od kontekstu.

Tu oznacza poparcie lub przywiązanie do wartości, przekonań lub idei.

Tak jak w przykładzie: “She always stands for honesty and integrity.” (Zawsze popiera uczciwość i spójność.)