gamechanger bonus week 16

Dziś krótka lekcja bonusowa o użyciu przymiotników z końcówką -ed i -ing:

Przymiotniki zakończone na -ed i -ing mają różne znaczenia i są używane w innych kontekstach. Oto krótkie wyjaśnienie, kiedy stosować którą formę:

Przymiotniki z końcówką -ed opisują jak się czujemy lub jacy jesteśmy. Np:

  • I’m interested in learning Spanish. (Jestem zainteresowany nauką hiszpańskiego)
  • She was bored during the lecture. (Była znudzona podczas wykładu)
  • I felt excited about the trip. (Czułem się podekscytowany tą wycieczką)

Przymiotniki z końcówką -ing opisują samą czynność lub to, co wywołuje określony stan. Np:

  • Spanish is an interesting language. (Hiszpański jest interesującym językiem)
  • The lecture was boring. (Wykład był nudny)
  • Going on a trip is exciting. (Wyjeżdżanie na wycieczkę jest ekscytujące)

Zwróć uwagę, że czasami zmiana końcówki z -ed na -ing całkowicie zmienia znaczenie przymiotnika:

Interested – zainteresowany Interesting – interesujący

Bored – znudzony Boring – nudny

Podsumowując, przymiotniki z -ed opisują stan/uczucia, a z -ing samą czynność lub to, co je wywołuje. Zapamiętanie tej reguły pomoże Ci poprawnie używać tych przymiotników.

Czas na przećwiczenie tego zagadnienia!