gamechanger bonus week 12

Dziś zapraszam na bonusową lekcję o jedzeniu!

Najpierw zobacz słownictwo, a następnie obejrzyj rolkę.

Enjoy!

Glossary:

 1. Protein [ˈproʊˌtiːn]
  • Polskie znaczenie: Białko.
  • To organiczny związek chemiczny, niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, zwłaszcza w budowie tkanek mięśniowych.
 2. Carbs [kɑːrbs]
  • Polskie znaczenie: Węglowodany.
  • Skrót od “carbohydrates”, czyli podstawowy składnik odżywczy, dostarczający energii organizmowi.
 3. Body / Bodies [ˈbɒdi / ˈbɒdiz]
  • Polskie znaczenie: Ciało / Ciała.
  • Odnosi się do fizycznej struktury człowieka lub zwierzęcia. “Bodies” to forma liczby mnogiej.
 4. Tell somebody [tel ˈsʌmbədi] (po tell nie mówimy “co” tylko “komu”)
  • Polskie znaczenie: Powiedzieć komuś.
  • Wyrażenie używane, aby opisać przekazywanie informacji lub wiadomości konkretnej osobie.
 5. Calm [kɑːm] – uważaj na wymowę! Nie wymawiamy “el” w środku.
  • Polskie znaczenie: Spokój.
  • Stan braku pobudzenia lub agitacji, charakteryzujący się opanowaniem i równowagą emocjonalną.
 6. Anxious [ˈæŋkʃəs] – tu też wymowa jest dosyć nietypowa.
  • Polskie znaczenie: Zaniepokojony.
  • Stan emocjonalny charakteryzujący się niepokojem, lękiem lub niepewnością.
 7. Irritable [ˈɪrɪtəbl]
  • Polskie znaczenie: Drażliwy.
  • Skłonność do szybkiego irytowania się lub złości w odpowiedzi na drobne rzeczy.
 8. Cranky [ˈkræŋki]
  • Polskie znaczenie: Marudny.
  • Stan nastroju charakteryzujący się skłonnością do zrzędzenia lub zrzędzenia.
 9. Nervous [ˈnɜːrvəs] – ma trochę inne znaczenie niż polskie “zdenerwowany”
  • Polskie znaczenie: Nerwowy.
  • Stan emocjonalny charakteryzujący się napięciem, niepokojem lub lękiem.
 10. A bowl [ə boʊl]
  • Polskie znaczenie: Miska.
  • Pojemnik w kształcie misy, zazwyczaj używany do serwowania jedzenia lub płynów.
 11. Cereal [ˈsɪəriəl]
  • Polskie znaczenie: Płatki śniadaniowe.
  • Rodzaj śniadaniowego jedzenia w postaci suchych płatków lub ziaren, zwykle spożywanych z mlekiem.
 12. To raise [tu reɪz]
  • Polskie znaczenie: Wychowywać (dzieci).
  • Wyrażenie używane do opisu procesu prowadzenia i dbania o rozwój dzieci.
 13. To figure out [tu ˈfɪɡər aʊt]
  • Polskie znaczenie: Zgadnąć, rozgryźć, rozpracować, zrozumieć.
  • Wyrażenie używane, aby opisać proces rozumowania lub dochodzenia do rozwiązania problemu.