Regulamin voucherów podarunkowych

Jak działa voucher?

Wydawcą voucherów podarunkowych jest JTAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, KRS 0000830076, NIP 5252816502, REGON 385619333, prowadząca sklep internetowy pod adresem https://justtakealesson.pl/sklep.

Wydawca przekazuje Nabywcy voucher w postaci kodu upoważniającego do jednorazowej zniżki o wartości nominalnej vouchera, w zamian za środki pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej vouchera. Kod zniżkowy może zostać wykorzystany w terminie 12 miesięcy od daty zakupu. Kod zniżkowy może być przekazany dowolnej osobie (w końcu jest to voucher „podarunkowy” :).

Vouchery mogą być wykorzystane wyłącznie w sklepie internetowym https://justtakealesson.pl/sklep i nie podlegają wymianie (w całości lub w części) na gotówkę. Zastrzeżenie to dotyczy również kodów niewykorzystanych przed upływem terminu ważności.

Wydawca udostępnia vouchery o wartości nominalnej 100 zł lub 200 zł.

Produkty objęte voucherem

Każdy voucher może być użyty wyłącznie do zakupu poniższych kursów:

  • Business Class
  • Winter Class
  • Summer Class
  • Autumn Class

W jaki sposób można wykorzystać voucher?

Aby wykorzystać voucher należy przygotować zamówienie w sklepie internetowym Wydawcy, a następnie w trakcie płatności w odpowiednie pole wprowadzić kod zniżkowy przypisany do vouchera.

W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza nominał vouchera, różnicę w cenie należy dopłacić za pomocą metod płatności oferowanych w sklepie internetowym. Wydawca nie zwraca różnicy w cenie w przypadku, gdy wartość zamówienia jest niższa od nominału vouchera.

Pozostałe zobowiązania stron

Kupujący i posiadacz vouchera zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup vouchera oznacza , że kupujący i posiadacz vouchera akceptują w całości treść regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.