Regulamin przedsprzedaży “Kalendarza 2022 Just Take a Lesson”

Na czym polega i czego dotyczy przedsprzedaż?

Przedsprzedaż polega na zbieraniu zamówień oraz przyjmowaniu płatności za produkt o nazwie “Kalendarz 2022 Just Take a Lesson”, który zostanie dostarczony do Nabywcy w późniejszym terminie. Szczegółowy opis Kalendarza dostępny jest na stronie Sklepu Just Take a Lesson (https://justtakealesson.pl/sklep/kalendarz).

Producentem Planera oraz organizatorem przedsprzedaży jest JTAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, KRS 0000830076, NIP 5252816502, REGON 385619333, prowadząca sklep internetowy pod adresem https://justtakealesson.pl/sklep.

Jakie są daty sprzedaży i dostawy?

Przedsprzedaż prowadzona jest w dniach 14 listopada – 20 grudnia 2021 r.

W przypadku, gdy Klient w ramach jednego zamówienia zamówi Kalendarz wraz z innymi produktami fizycznymi, całość zamówienia dostarczona zostanie jedną przesyłką.

Wysyłka zakupionych Kalendarzy (i ew. innych produktów fizycznych w ramach tego samego zamówienia) nastąpi do dnia 10 stycznia 2022 r.

Do czego zobowiązany jest Producent?

Producent udostępnia Nabywcy stronę internetową, na której może zamówić i zapłacić za “Kalendarz 2022 Just Take a Lesson”. Każdy klient może zamówić dowolną liczbę kalendarzy. Do każdego zamówienia doliczone zostaną koszty przesyłki, uzależnione od wielkości zamówienia oraz sposobu dostawy.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. Szczegółowe warunki zwrotu zawarte są na stronie https://justtakealesson.pl/zwroty.

W przypadku, gdy Producent do dnia 10 stycznia 2022 nie wywiąże się z obowiązku dostarczenia do Nabywcy zakupionych Kalendarzy, Nabywcy przysługuje prawo zwrotu całości wpłaconej kwoty. Nabywcy w takim przypadku nie przysługuje żadne inne dodatkowe świadczenie ze strony Producenta.

Do czego uprawniony jest Producent?

W przypadku, gdy liczba wszystkich Planerów zamówionych w trakcie przedsprzedaży przez wszystkich Nabywców nie przekroczy 200 sztuk, Producent zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. W takim przypadku Producent zwróci Nabywcy całość wpłaconej kwoty. Nabywcy w takim przypadku nie przysługuje żadne inne dodatkowe świadczenie ze strony Producenta.

Pozostałe zobowiązania

Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup Kalendarza oznacza, że Nabywca akceptuje w całości treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.