Regulamin „Movie Class”

Czym jest Movie Class?

Movie Class oznacza usługę (subskrypcję), polegającą na udostępnieniu w określonym czasie materiałów do nauki języka angielskiego na podstawie seriali telewizyjnych.

Jak działa Movie Class?

Dostawcą usługi jest JTAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, KRS 0000830076, NIP 5252816502, REGON 385619333, prowadząca sklep internetowy pod adresem https://justtakeabreak.pl/sklep.

Dostawca udostępnia Nabywcy stronę internetową, na której umieszcza materiały do nauki języka angielskiego, wyszczególnione w opisie usługi.

Dostawca umożliwia zamówienie usługi na okres jednego, dwóch lub trzech miesięcy.

Z zastrzeżeniem przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Nabywca po rozpoczęciu okresu subskrypcji nie może zrezygnować z usługi. Za wyjątkiem okoliczności przewidzianych prawem, Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu płatności Nabywcy. W szczególności Dostawca nie zwraca środków Nabywcy w przypadku, gdy Nabywca nie skorzysta z usługi lub skorzysta z usługi tylko częściowo.

W jaki sposób można skorzystać z udostępnionych materiałów?

Korzystanie z usługi wymaga założenia konta użytkownika na stronie https://justtakeabreak.pl/moje-konto.

Materiały dostępne są po zalogowaniu dla użytkowników, którzy wykupili dostęp do usługi.

Materiały udostępniane są w postaci plików PDF do pobrania.

Pozostałe zobowiązania

Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup usługi oznacza , że Nabywca akceptuje w całości treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.