Idiomy z czasownikiem ”give”

Dziś 5 najciekawszych i najbardziej powszechnych idiomów z czasownikiem GIVE.

give someone a heads-upostrzec kogoś
give someone an earfulnagadać komuś
give someone the cold shoulderignorować kogoś
give one’s bestdać z siebie wszystko
give it a gospróbować

Extra task

Przetłumacz poniższe zdania:

  1. Powinieneś był mnie ostrzec. Nie wiedziałam, że jedzie policja.
  2. Mama mi nagadała, kiedy dowiedziała się, że oblałam egzamin.
  3. Ignorujesz mnie cały tydzień. O co chodzi?
  4. Jeśli chcesz wygrać, musisz dać z siebie wszystko.
  5. Myślała o nauce nowego języka, aż w końcu zdecydowała się spróbować.

Reveal answer

  1. You should’ve given me a heads up. I didn’t know the police were coming. 
  2. My mum gave me an earful when she found out I’d failed my exam. 
  3. You’ve given me the cold shoulder all week. What’s going on? 
  4. If you want to win, you have to give your best. 
  5. She’s been thinking about learning French, and she’s finally decided to give it a go.
Back to: Planer > @englishloverstudygram