Idiomy z czasownikim ”put”

Dziś 5 nowych idiomów z czasownikiem PUT.

put your feet uprelaksować się
put your foot in itstrzelić gafę
put one’s head downzdrzemnąć się
put one’s cards on the tablewyłożyć karty na stół
put one’s heart and soul into somethingwkładać w coś całe serce

Extra task

Czas na powtórkę! Przetłumacz poniższe zdania

  1. Jedyną rzeczą, o której marzę po całym dniu pracy jest zrelaksowanie się/odpoczynek.
  2. Strzeliłam gafę pytając ją czy jest w ciąży. Nie wiedziałam, że nie jest.
  3. Czuję się trochę słabo. Muszę się zdrzemnąć.
  4. Zasługujesz na szczerość, więc wyłożę karty na stół. Musimy się rozstać.
  5. Włożyła całe serce w wychowanie swoich dzieci.

Reveal answer

  1. The only thing I dream of after working all day is to put my feet up. 
  2. I put my foot in it when I asked her if she was pregnant. I didn’t know she wasn’t. 
  3. I feel a bit woozy. I need to put my head down. 
  4. You deserve honesty, so I’m going to put my cards on the table. We have to break up. 
  5. She’s put her heart and soul into bringing up her children. 
Back to: Planer > @englishloverstudygram