TASK 13

W każdym zdaniu wybierz poprawny przyimek, a następnie sprawdź swoje odpowiedzi i poznaj 5 czasowników frazowych. Fingers crossed!

1. I can’t believe he stood me up and didn’t come!
a) up
b) in
c) down

2. I want to know who told _ me!
a) for
b) on
c) by

3. Can I speak to Mrs. Johnes? Of course I’ll put you _
a) through
b) at
c) off

4. Hurry up! You’ve been dragging _
a) down
b) in
c) on

5. I really need to brush _ on English before I go on holidays to London
a) out
b) off
c) up

Reveal answer

1 A. stand someone up – wystawić kogoś
2 B. tell on somebody – skarżyć na kogoś, donosić na kogoś
3 A. put somebody through – przełączyć kogoś
4 C. drag on – wlec się
5 C. brush up on – przypomnieć sobie cos, odświeżyć wiedzę

Back to: Planer > @englishloverstudygram