Idiomy

Dziś kolejna porcja przydatnych idiomów!

queer someone’s pitchpokrzyżować komuś plany
rot somebody’s brainogłupiać kogoś
take the mickey out of somebodyżartować, robić sobie z kogoś jaja
the ball is in somebody’s courtczyjś ruch, piłka jest po czyjejś stronie
up for grabsdo wzięcia

Extra task

Czas na powtórkę! Przetłumacz poniższe zdania:

  1. Mieliśmy iść wczoraj na spacer, ale pogoda pokrzyżowała nam plany.
  2. Czy ty nie widzisz, że internet cię ogłupia?
  3. Robisz sobie ze mnie jaja czy mówisz poważnie?
  4. Zrobiłam wszystko co mogłam. Teraz piłka jest po twojej stronie
  5. Ostatni kawałek pizzy jest do wzięcia. Kto chce?

Reveal answer

Suggested answers

  1. We were supposed to go for a walk yesterday but the weather queered our pitch. 
  2. Can’t you see the Internet’s rotting your brain? 
  3. Are you taking the mickey out of me or are you serious? 
  4. I’ve done all I could do. The ball is in your court now. 
  5. The last piece of pizza is up for grabs. Who wants it?
Back to: Planer > @englishloverstudygram