Tych czasowników nie nauczysz się z żadnej książki

Następujących pięciu czasowników nie nauczysz się z żadnej książki do języka angielskiego, ale z pewnością usłyszysz je podczas rozmowy z Brytyjczykiem. Sprawdź, czy znasz je wszystkie 🙂

cheese someone offto anger someone
do someone into secretly tell someone in authority that someone else has done something wrong
go bonkersto lose one’s sanity
hit someone upto contact someone
pop the questionto propose marriage

Extra task

Przekształć zdania w taki sposób, aby zachowały znaczenie zdania wyjściowego, używając przy tym podanych obok wyrazów.

  1. If he asked me to marry him today, I would say „yes”. POP  
  2. She got furious when he broke up with her. WENT
  3. He told the teacher I hadn’t done my homework. TO
  4. As soon as I’ve finished my work, I’ll call you. UP
  5. I’m not going to put up with his behaviour. It annoys me! OFF

Reveal answer

1. If he popped the question today, I would say „yes”.

2. She went bonkers when he broke up with her.

3. He dobbed me in to the teacher.

4. As soon as I’ve finished my work, I’ll hit you up.

5. I’m not going to put up with his behaviour. It cheeses me off!

Back to: Planer > @englishloverstudygram