Have/get something done

Autor zadania: @englishteacher_magda

Zaloguj się, aby włączyć śledzenie postępów


Przeczytaj opis sytuacji i odpowiedz na pytanie używając konstrukcji HAVE/GET STH DONE

1. The dentist is fixing Sarah’s teeth.
What is Sarah doing? Sarah _________________________________________________________

2. The contractor painted their flat last week.
What did they do? They ____________________________________________________________

3. No professional beautician has ever done my nails.
What have you done? I _____________________________________________________________

4. Rob has hired a nanny to take care of his baby.
What does Rob do? ________________________________________________________________

Reveal answer

1. Sarah is having her teeth fixed.
2. They had their flat painted last week.
3. I have never had my nails done (by a professional beautician).
4. Rob has his baby taken care of.

Back to: Planer > @englishteacher_magda