British or American?

Autor zadania: @englishloverstudygram

Zaloguj się, aby włączyć śledzenie postępów

Zdecyduj, czy podane rzeczowniki to odmiana amerykańska (A) czy brytyjska (B).

  1. check
  2. lift
  3. fall
  4. motorway
  5. pavement

Reveal answer

PolishBritishAmerican
autostradamotorwayhighway
chodnikpavementsidewalk
ciastkobiscuitcookie
jesieńautumnfall
majtkipantsunderwear
paliwopetrolgas (gasoline)
rachunekbillcheck
spodnietrouserspants
sweterjumpersweater
windaliftelevator
Back to: Planer > @englishloverstudygram