TASK 15

Czas na zwroty zaczerpnięte prosto z seriali!

1. Get a grip!- to control your emotions
2. Drop it. – to stop talking about something
3. Take it from me.- used to tell someone to accept that what you say is true
4. Make it snappy! – used to tell someone that you want them to do something quickly
5. Scratch that. – used to omit or ignore the previous statement

Extra task

Przetłumacz: 
1. Wróć.
2. Wierz mi na słowo.
3. Weź się w garść!
4. Nie rozmawiajmy o tym.
5. Żwawo!

Reveal answer

1. Scratch that. 
2. Take it from me. 
3. Get a grip! 
4. Drop it. 
5. Make it snappy!

Back to: Planer > @englishloverstudygram