1 conditional – 1 okres warunkowy

Autor zadania: @inglish_melodies

Zaloguj się, aby włączyć śledzenie postępów


Czyli co się stanie, jeśli …

Obejrzyj video, a następnie uzupełnij zdania:

  1. If I ………… (learn) with this planner 15 minutes a day, I will see the results very soon.
  2. I will reach my English goal if I ………….. (plan) my everyday lessons.
  3. When I ………….. (speak) more, I will get more confident

Reveal answer

1. learn 2. plan 3. speak

Back to: Planer > @inglish_melodies