Naśladuj

Znasz metodę “shadowing”?

Back to: Planer > @just_takealesson