Substitute very

Autor zadania: @englishloverstudygram

Zaloguj się, aby włączyć śledzenie postępów


Co możesz użyć zamiast “very”?

very saddevastated, disappointed, heartbroken
very successfullucrative, prosperous, thriving
very surprisedastonished, astounded, flabbergasted
very tastydelicious, divine, mouthwatering
very tireddrained, exhausted, spent

Wybierz 5 ulubionych przymiotników i ułóż z nimi zdania.

Back to: Planer > @englishloverstudygram